Regulamin

1.Informacje o sklepie

Strona sklepu jest własnością firmy ABC Espresso Paweł Dyzert z siedzibą w Poznaniu /60-205 /, przy ul. Głogowska 144/2,numer NIP 698-135-72-41, REGON: 004108214, email: handlowy@abcespresso.pl, tel. 691-762-313

2. Oferta sklepu

1) Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową w rozumieniu KC.

2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenie zamówienia w sposób określony w pkt.3

3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

4) Do każdego dostarczonego zamówienia załączamy dokument sprzedaży.

3.Zamówienia

1) Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu.
2) Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.
3) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzający e-mail z treścią zamówienia.
4) Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty złożenia zamówienia. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do14:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
5) Zamówienia są wysyłane w terminie od 1 do 10 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. W razie nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na wydłużenie standardowego czasu realizacji zamówienia sprzedawca skontaktuje się z klientem telefonicznie lub mailowo.
6) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
7) Zamówienia dostarczane są wraz z dostawą wody lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Jest możliwość odbioru osobistego zamówienia w godzinach pracy Sklepu ,po uzyskaniu informacji iż produkt jest gotowy do odbioru.
8) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
9) Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza dokument sprzedaży. 
10) Reklamacje należy zgłaszać w formie poczty elektronicznej na adres: handlowy@abcespresso.plReklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

4.Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Złożone zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży.


2) Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
a) płatność przy odbiorze paczki – kurier DHL (za pobraniem),
b) gotówką lub kartą, przy odbiorze osobistym

5.Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

1) Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy w terminie do 14 dni, licząc od daty odebrania przesyłki, wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt. Jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest:
a) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta,
b) odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania ani uszkodzenia. Towar odsyłany jest na koszt Klienta. Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sprzedawcy. 
2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
3) Wyjątek stanowią zakupy dokonane na firmę, które nie podlegają zwrotowi Kc Art. 22(1). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Niezgodność towaru z umową

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat, licząc od daty wydania, mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon lub fakturę VAT.
3) Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
4) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
5) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

7. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

1) W przypadku, gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania, prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.


2) O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę : ABC Espresso Paweł Dyzert,tel.61/812-87-17 ,mail.biuro@abcespresso.pl 3) W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty /przesyłka za pobraniem /.W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

8. Dane osobowe

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

2. Administratorem danych osobowych jest ABC Espresso Paweł Dyzert , NIP 698-135-72-41 ,adres siedziby 60-205 Poznań ul. Głogowska 144/2 ,mail:handlowy@abcespresso.pl ,tel. 691-762-313, godziny otwarcia od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres : ABC Espresso Paweł Dyzert ,60-205 Poznań ul.Głogowska 144/2
6. Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów oraz innych danych.


9.Postanowienia końcowe

1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej .

 

 

 

 

dostawa
DOSTAWA
wysyłka w 24h w dni robocze
opakowanie
OPAKOWANIE
możliwość specjalnego opakowania na prezent

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI
NOWOŚCIAMI ORAZ PROMOCJAMI
NASZE LOKALIZACJE

SALONY SPRZEDAŻY ORAZ PUNKTY SERWISOWE EKSPRESÓW

SPRZEDAŻ (SHOWROOM)
SZKOLENIA
PUNKT PRZYJĘĆ SERWISOWYCH


POZNAŃ - UL. GŁOGOWSKA 144/2

+48 691 762 313
handlowy@abcespresso.pl

DZIAŁ SERWISOWY
– NAPRAWA EKSPRESÓW, CZĘŚCI


POZNAŃ - UL. PORZECZKOWA 2a

+48 667 759 475
biuro@abcespresso.pl
SPRZEDAŻ


WARSZAWA

+48 510 574 066